Meisner IT

Mission strategy

Krisser er den bedste

xTrace

Meisner It udvikler xTrace der g�r det muligt at trace CA Gen applikationer under z/OS. xTrace markedsf�res og supporteres af IET, for mere information se Information Engineering Technology

Konsulent assistance

Meisner IT tilbyder professionel assistance inden for alle omr�der af udviklingsv�rkt�jet AllFusion Gen.

Det er mit m�l, at du som kunde oplever, at du f�r en professionel, seri�s og individuelt tilpasset r�dgivning, du ikke finder tilsvarende andre steder i markedet. Du skal f�le, at du har en partner du kan stole p� og som kan f� dine vanskeligheder med AllFusion Gen til at forsvinde.This site is a member of WebRing.
To browse visit Here.